Servicii de construcții

Dezvoltator ABC – investitor

Dezvoltatorul este un investitor, Deci, să fim atenți la cine este la rădăcină.

O persoană fizică, o persoană juridică sau o unitate organizațională fără personalitate juridică, care investește resurse financiare fără timp în proiecte profitabile. Investitorul este o entitate economică, care, într-un mediu care conține risc, este destinat să realizeze o investiție de capital prin crearea de condiții sau cumpărarea de proprietăți, de exemplu, fabricile industriale - de asemenea, ca intermediar pentru producția de bunuri sau în scopuri de servicii pentru consumul viitor și direct în scopul generării de viitoare rentabilități asupra capitalului investit. Procesul de investiții permite astfel introducerea de reproduceri sociale extinse, adică realizarea unei creșteri economice înțelese în general.

Dezvoltatorul este, de asemenea, un investitor implicat în tranzacționarea bursieră, de exemplu cumpărarea valorilor mobiliare, sau opere de artă sau pur și simplu active în scopul de a profita de viitoarele creșteri ale valorii lor (sau în cazul titlurilor de capital, de asemenea venituri din dividende).

Dezvoltator ca investitor, face o investiție, riscă să primească o rambursare sau să o primească într-un termen specificat în anumite condiții, luând în considerare și riscul de pierdere a capitalului investit, și prin suportarea riscului de câștiguri sau pierderi asupra activelor investite. Datorită riscului implicat, investitorii se așteaptă, în general, la o primă pentru investițiile lor.