Servicii de construcții

Dezvoltator ABC – licitaţie

Dezvoltatorii participă la licitații. Deci, să clarificăm care este oferta.

Licitația deschisă este o formă de licitație. Se caracterizează printr-o invitație către un grup nelimitat de persoane să-și prezinte ofertele. Acest lucru se face de obicei prin anunțuri publice.

Licitația deschisă este o procedură de achiziție publică prevăzută în Actul din 29 ianuarie 2004 r. Legea achizițiilor publice, în care atunci când răspundeți la un anunț de contract public, toți contractanții interesați au dreptul să depună oferte, printre care câștigă oferta cea mai avantajoasă.

Acest mod este unul dintre cele două moduri de bază, care atribuie contracte publice (a doua este o ofertă restricționată), moduri care pot fi întotdeauna utilizate la atribuirea contractelor publice. Alte metode de atribuire a contractelor de achiziții publice pot fi utilizate numai în cazul specificat în legea PPL.

Oferta nelimitată este un mod cu o etapă. Autoritatea contractantă va publica un aviz de contract în Buletinul achizițiilor publice, a în cazul notificărilor de contract, a cărei valoare este egală sau mai mare decât cea specificată la art. 11 afară. 8 din Legea achizițiilor publice, notificarea va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. În plus, anunțurile de contract sunt publicate și pe site-ul autorității contractante (sau un alt site). De asemenea, include specificațiile condițiilor esențiale ale contractului, alături de atașamente.