Servicii de construcții

Dezvoltator ABC – inspector

Cine dintre noi nu știe cine este topograful. Dacă dezvoltatorul nu știe, înseamnă că nu este dezvoltator.

Topograf este numele profesiei. Se aplică unei persoane care se ocupă de geodezie. Topografia este o știință a 1. Determinarea dimensiunii și formei Pământului, de asemenea 2. Determinarea localizării punctelor pe suprafața sa. Rezultatul este un studiu geodezic de teren și o lucrare cu o singură cameră. Efektem jest różnego typu opracowanie graficzne jak na przykład mapa czy profil. De asemenea, un document text cu caracter juridic (de exemplu, la delimitarea imobilelor).

Înainte de al doilea război mondial, profesia de topograf însemna oamenii care se ocupă de geodezie ca disciplină științifică (era strict un domeniu al cunoașterii). Pe de altă parte, o persoană pe teren, care se ocupă de topografie, efectuarea de lucrări geodezice legate de măsurarea suprafețelor mici (geodezie inferioară), era un măsurător jurat și era o persoană care practica profesia de încredere publică. Această diviziune a făcut parte din tradiția poloneză, dar s-a schimbat din motive politice după 1945 an.

Pentru ca topograful să poată îndeplini funcții independente în domeniul geodeziei și cartografiei, este necesar să aveți calificări profesionale, dobândite în timpul studiilor de teren