Servicii de construcții

Dezvoltator ABC – SORA

Dezvoltatorii plătesc, indiferent de, este profitabil. Trebuie doar.

Securitate Socială (SORA) este o instituție publică de stat, Îndeplinește sarcini în domeniul asigurărilor sociale, in Polonia. Este o unitate a sectorului finanțelor publice.

Gama de activități, sarcinile și funcționarea instituției de asigurări sociale sunt definite la art. 66-72 din Actul de 13 octombrie 1998 ani în sistemul de asigurări sociale (Journal of Laws. cu 2017 r. articol. 1778) și statutul instituției de asigurări sociale (Journal of Laws. cu 2011 r. Nu. 18, articol. 93).

Datorită tipului de evenimente acoperite de asigurări, se pot distinge diferite tipuri de asigurări sociale, ca: asigurare de pensionare, al cărui subiect de protecție atinge o anumită vârstă de către asigurat; asigurare de invaliditate - subiectul protecției acoperă incapacitatea de a lucra sau decesul întreținătorului; asigurare de boală - obiectul protecției se referă la incapacitatea de muncă cauzată de boală, părinți sau nevoia de a avea grijă, de exemplu, de un membru al familiei; asigurare de accidente, obiectul protecției este incapacitatea de a lucra din cauza unui eveniment clasificat drept accident de muncă sau boală profesională.