Servicii de construcții

Divizarea materialelor de construcție

În funcție de utilizarea în construcții, materialele de construcție pot fi clasificate în general:

A) konstrukcyjne,
b) izolator,
c) wykończeniowe.

Ambele grupuri individuale de materiale, iar materialele din grupuri individuale diferă prin proprietățile lor tehnice. Caracteristicile tehnice includ caracteristici: fizic, mecanice și chimice. Caracteristicile fizice includ: densitate, etanşeitate, porozitate, absorbtia apei, combustibilitate, rezistență la căldură, capacitate termică, dilatarea termică etc.. Caracteristicile mecanice includ: rezistență la compresiune și la tracțiune, fragilitate, duritate, elasticitate, plasticitate, ductilitate, târâre, rezistență la abraziune și la impact. Grupul principalelor caracteristici chimice include: compoziția oxidului și mineralelor, rezistență la coroziune.

Sunt necesare materialele destinate construcției, că au rezistență mare la compresiune și la tracțiune, duritate și elasticitate adecvate, rezistență la îngheț și rezistență la coroziune.

Materialele utilizate pentru izolarea termică ar trebui să aibă o conductivitate termică scăzută, densitate scazuta, și porozitate ridicată etc..