Stavebné služby

Podkrovie so zateplenou strechou nad krokvami

tmp9d22-1Strecha je nad krokvami izolovaná doskami z extrudovaného polystyrénu.

Strecha s tepelnou izoláciou svahu z dosiek z extrudovaného polystyrénu na plnom nástupe nad krokvami, umožňuje zobraziť krov ako prvok dokončovania interiéru.

Na debnení je parozábrana z polymér-bitúmenovej plsti. Inštalácia tepelnoizolačných dosiek z extrudovaného polystyrénu sa začína klincovaním na okraj odkvapu drevenou latou s výškou rovnajúcou sa hrúbke dosiek. Na seba nadväzujúce rady dosiek sú pevne zatlačené na zámky s rozloženým posunom. Spoje panelov by mali byť vyplnené polyuretánovou penou. Tepelnoizolačné dosky sa pripevňujú na krokvy cez kontralaty a debnenie špeciálnymi klincami alebo skrutkami. Kontrapatenty by mali byť predvŕtané, aby spojovacie prvky nepraskali alebo sa neštiepili. Na zabezpečenie vhodného podkladu pre laty alebo debnenie strešnej krytiny a na dostatočné vetranie sa musia použiť kontralaty., minimálna hrúbka 4 cm.