Stavebné služby

Vonkajšia stena z oceľových profilov tvarovaných za studena s ďalšou vrstvou izolácie

tmp43f9-1Vonkajšia stena s kostrou z pozinkovaných oceľových profilov tvarovaných za studena s ďalšou vrstvou izolácie medzi nosným roštom zo Z profilov.

Kostra z ľahkej ocele sa zvyčajne skladá z profilov vybraných v súlade s konštrukčným zaťažením. Z tohto dôvodu nie vždy šírka konštrukcie zodpovedá optimálnej hrúbke tepelnej izolácie, ktorú je potrebné doplniť ďalšou vrstvou izolácie.

Na Z profily je možné namontovať vonkajší plášť z vodotesnej preglejky, ktoré ich vzďaľujú od konštrukcie steny, čo umožňuje ďalšiu vrstvu izolácie zo sklenenej vlny. Dodatočná izolácia umožňuje dokončenie fasády tenkovrstvovou omietkou priamo na preglejke opláštenia.

Z vnútornej strany je kostra pokrytá parotesnou fóliou. Vzhľadom na osové rozstupy stĺpikov, rovná 60 cm, používa sa profil omega, ktorý slúži ako nosný rošt pre vnútorné opláštenie sadrokartónových dosiek.