Stavebné služby

Strecha podkrovia

tmp70a4-1Manzardová strecha so štruktúrou pazúrových väzníc.

Pazúrový väzníkový väzník v manzardovej streche má väzníkový nosník podopierajúci krokvy spodnej a hornej časti sklonu strechy.

Strechy s manzardovou konštrukciou sú dvojpodlažné. Spodná časť konštrukcie má strešné plochy so strmým uhlom sklonu, a vyššie svahy strechy s menším uhlom sklonu. Takéto riešenie poskytuje mimoriadne široké možnosti rozvoja podkrovia pre úžitkové účely.
Manzardovú strechu je možné vyriešiť ako v golieri, tak aj v konštrukcii väznice.
Konštrukcia pazúrovej väzníkovej strechy je založená na spoločnom väzníkovom nosníku pre spodné krokvy s veľkým uhlom sklonu a horné krokvy s malým uhlom. Spodný pár krokví je navyše vystužený kliešťami.
Pre väčšie rozpätia strechy, keď je možnosť dodatočného použitia ako využiteľného priestoru hornej časti podkrovia, možno použiť golierovú nosnú konštrukciu, v ktorom chlopne goliera fungujú ako stropné nosníky pod medziposchodím.