Stavebné služby

Návrh vetracej medzery strešných svahov

tmpde9f-3Podsada je mierne rozvoľnená po krokvách, so spojmi vodorovných brušných pruhov.

Pri návrhu vetracej medzery sa robia výpočty pre strešný pás so šírkou 1 metrov. Prierezová plocha štrbiny sa rovná dĺžke krokví (vyjadrené v cm) vynásobeny 0,2. Napríklad, pre krokvy na dĺžku 8 mb, plocha prierezu ventilačnej medzery bude 160 cm2. Pretože však minimálna plocha nesmie byť menšia ako 200 cm2 ďalej 1 meter šírky strechy, treba brať ako prierez ventilačnej medzery 200 cm². Vyplýva to odtiaľto, že výška ventilačnej medzery nad izoláciou na jej vstupe musí byť minimálne 2 cm. Táto podmienka určuje rozmery medzery vytvorenej medzi krokvami s dĺžkou do 10 mb. S krokvami dlhšími ako 10 m, vetracia medzera by mala mať väčšiu výšku, napr.. pre 11 metrové krokvy budú 2,2 cm.

• Horná ventilačná medzera je vytvorená použitím kontralat. Pri výpočte plochy ventilačnej medzery by sa mala brať do úvahy strata povrchu spôsobená hrúbkou a šírkou kontralatí.. V strechách s dĺžkou krokvy do 10 m, odporúča sa použiť hornú vetraciu medzeru s výškou cca 2,5 cm. Plocha výstupných otvorov ventilačnej medzery pod hrebeňom pre príkladnú strechu s krokvami na dĺžku 8 mb bude 40 cm2 na jednej strane hrebeňa na 1 meter šírky strechy.

• Ak je sekunda navrhnutá v šikmej streche – spodná vetracia medzera pod predbežnou vrstvou, jeho veľkosť musí brať do úvahy rozmery krokví, medzi ktorými sa vedie. Za predpokladu, že drevené konštrukcie zaberú priemerne 16% prierezová plocha, ľahko vypočítať minimálnu výšku medzery – to bude suma 2,32 cm a zaoblené 2,4 cm. Väčšia výška medzery sa vyžaduje iba pri krokvách dlhších ako 10 mb. V stavebnej praxi dodržanie presného rozmeru 2,4 cm je veľmi ťažké. V strechách s dĺžkou krokvy do 10 m, odporúča sa použiť spodnú vetraciu medzeru s výškou cca 3 cm.

Strecha je v mieste údolnej krokvy vetraná ventilačným potrubím pod košom. Strešná fólia poskytuje tesné spojenie susedných svahov strechy vďaka ďalšiemu žľabovému pásu. najprv, najnižší pás strešnej fólie, je napnutá na páse odkvapovej dosky. Pri štítovej stene presahuje strešná fólia za poslednú krokvu, až po vonkajší okraj strechy. V hrebeni je fólia ukončená cca. 5 cm pod vrcholom. Na malé svahy cca. 10 cm presah následných zvitkov strešnej fólie.

tmpde9f-1Vysoko paropriepustná podložka založená na tepelnej izolácii medzi krokvami.

tmpde9f-2Predbežná vrstva s najvyšším stupňom izolácie – takzvaný. strecha nohavíc (strešná lepenka na plnom nástupe).