Stavebné služby

Nevyužité podkrovie v tehlovej budove

tmp5ce9-1Nevyužité podkrovie v tehlovej budove.

V nepoužívanom podkroví je tepelná izolácia umiestnená na strope posledného poschodia. Stĺpy sa zvyčajne používajú v strešných väzníkoch s dlhšími väzníkmi, ktoré vychádzajú z pozemných trámov umiestnených na strope.
Kvôli pozemným nosníkom je najvhodnejším riešením vyrobiť podlahu suchou metódou – z dosiek na legarach, medzi ktorými je tepelná izolácia z minerálnej vlny. Legendárny, ktorých výška sa rovná výške pozemných lúčov, umožňujú jednotnú úroveň podlahy a vo výsledku funkčné podkrovie.
Pod izoláciou sa nachádzala parozábrana z bitúmenovej strešnej krytiny, zároveň je to podklad pre drevené trámy a nástenné maľby.
Okolo vonkajších stien sa nepretržite kombinuje ďalšia vrstva izolácie zo sklenenej alebo kamennej vlny s izoláciou vonkajšej steny.