Stavebné služby

Použiteľné podkrovie v ráme a priečnej budove s vnútornou kolennou stenou

tmp49e5-1Použiteľné podkrovie v ráme a priečnej budove s vnútornou kolennou stenou.

Kostra a priečna konštrukcia vyrobená z masívnych konštrukčných prvkov umožňuje použitie tradičných strešných väzníkov s priečnymi nosníkmi. V dôsledku rozpínacích síl pôsobiacich v krovoch goliera, krokvy sú založené na nožnej väznici namontovanej priamo na stropných nosníkoch. Kolenné steny umiestnené dozadu vystužujú spojenie vonkajšej steny, strop a krovy. Izolácia strechy sa vykonáva na strope, v kolenných stenách a iba nad kolennými stenami v sklone strechy. Takto vytvorený nevyužitý priestor zvyšuje tepelnú zotrvačnosť celého podkrovia a zabraňuje jeho prehrievaniu.

V uzavretej okapovej rímse sú posúvače namontované na úrovni nosníka čiapky, ktorá uzatvára štruktúru steny a vytvára preklady okien. Vďaka tomu je odkvapový obklad aj dokončením hornej časti okenných rámov.