Stavebné služby

Pravidlá kladenia drevotrieskových dosiek

Pri pokladaní drevotriesky je potrebné dodržiavať predovšetkým nasledujúce pravidlá:

• Wszystkie części drewniane, použité na stavbu podlahy (taniere, štvorce, podlahové trámy) musia byť suché a nesmú byť napadnuté škodcami.
• Z surowego stropu betonowego i graniczących ścian nie może przedostawać się wilgoć do układu podłogowego. Z bezpečnostných dôvodov by sa preto mala ako bariéra proti vlhkosti použiť polyetylénová fólia.
• W żadnym jednakże wypadku nie wolno pokrywać stropów z belek drewnianych folią polietylenową. Tvorba vodnej pary by čoskoro zničila trámy.
• Jeżeli zamierza się wykonać podłoże z płyt wiórowych na starej podłodze drewnianej lub parkietowej, potom by som to mal najskôr skontrolovať “vŕzgať” ako aj na prítomnosť možných škodcov dreva. Ak je to potrebné, podlahové dosky pevne priskrutkujte k stropným trámom. Ak je drevo napadnuté červami, obráťte sa na ničiteľa škodcov, ktoré proti nim môžu bojovať biologickými prostriedkami (napr.. horúci vzduch).
• Aby płyty mogły dostosować się do warunków wilgotnościowych panujących na placu budowy (uzavretá budova, hrubá alebo stará budova), by mali byť dodané dva dni pred inštaláciou a “aklimatizovaný” voľným nastavením.
• Grubość płyt i rozstaw oparcia na legarach podłogowych lub belkach stropowych muszą odpowiadać oczekiwanym obciążeniom. Informácie o vyššie uvedenom možno získať od špecializovaného odboru.
• Płyty wiórowe jako elementy suchego jastrychu tworzą po ułożeniu płaska powierzchnię. Aby nedošlo k zámene medzi spodnou a hornou stranou platní, spodné strany sú opatrené potlačou pečiatky.
• Przy układaniu płyt wiórowych należy zapewnić odległość od ścian min. 15 mm. Táto vzdialenosť je nevyhnutná pre vetranie zadných strán dosiek a dilatačných škár. Aby nebránili potrebnému vetraniu, nesmú podlahové krytiny pokrývať vzdialenosť od stien. To isté platí pre soklové lišty, ktoré by mali byť vždy pripevnené s malou vzdialenosťou od stien a podlahy.
• Szczególnie ważny jest również wystarczający docisk przy sklejaniu płyt. Získava sa to zatĺkaním malých drevených klinov do okrajovej medzery. Na lepenie použite minimálne tri kliny na bežný meter okrajovej medzery. Po vytvrdnutí lepidla je potrebné kliny odstrániť.
• Jeżeli wykładzina podłogowa nie może być ułożona w ciągu dwóch następnych dni po ułożeniu płyt wiórowych, vtedy dochádza k jednostrannému sušeniu a možnému deformácii drevotrieskových dosiek. Tomu sa dá zabrániť dočasným prekrytím polyetylénovou fóliou.