Stavebné služby

Steny s dreveným rámom a priečkovou konštrukciou

tmp90b-1Vzdialenosť medzi hlavnými stĺpmi sa dá zmenšiť umiestnením medziľahlých stĺpov medzi ne. Tieto stĺpy by mali byť umiestnené s osovým rozstupom 1,0 -1,2 m. Sú spojené so základom na tzv. čapíky (hĺbka hniezd cca. 7 cm).

• Vzpery – diagonálne umiestnené stenové výstužné nosníky, zabezpečiť stabilitu budovy vodorovnými silami v smere dĺžky steny.
V jednopodlažných budovách sa vzpery používajú predovšetkým v rohových poliach, sklopte ich smerom hore k rohom. Vo viacpodlažných budovách majú stojky prvého poschodia opačný smer, t.j.. taký, že spodný koniec vzpery 1. poschodia padá na horný koniec vzpery prízemia. Vzpera sa vloží do pozemného nosníka a čiapky, a nie do stĺpov,

• Okov – vodorovný lúč, ktorý tvorí horný limit steny a podporuje nosníky. Je umiestnený na stĺpoch a vzperách. Pripája sa k pólom na tzv. prekrytia alebo čiary,

• Rygle – krátke lúče usporiadané vodorovne medzi stĺpmi. Používajú sa na vodorovné vymedzenie okenných otvorov (ako lavice a tlmivky) a dvere (ako preklady). Priečniky sa tiež používajú na rozdelenie steny na menšie polia (o 1 m) a spevnenie celej konštrukcie,

• Plnenie – Výplň rámu a priečkovej konštrukcie tehlami má dlhú historickú tradíciu (nazývané „hrazdené“). Riešenie s viditeľnou štruktúrou sa dnes zriedka používa kvôli problémom s utesnením spojenia medzi tehál a drevenými trámami. V súčasnosti najbežnejšie používanou výplňou skeletu je tepelnoizolačný materiál, aby bola konštrukcia skrytá pod vonkajším plášťom steny.