Stavebné služby

Podkrovie s kolennou stenou nad vonkajšími stenami

tmp40d0-1Podkrovie s krovom založeným na vonkajšom, drevená kolenná stena.

Alternatívou k tehlovej kolennej stene je zdvihnutie krovu na drevenej konštrukcii .
Drevená konštrukcia kolennej steny by mala byť vystužená v smere kolmom na vonkajšie steny pomocou klieští, ktorá ho vystužuje stĺpmi pevných krovov.
Osobitná pozornosť by sa mala venovať dokončeniu fasády a zachovaniu kontinuity tepelnoizolačnej vrstvy na križovatke vonkajšej steny a kolennej steny a izolovaného sklonu strechy..

• Ścianka osłonowa z cegły na zewnątrz drewnianej konstrukcji pozwala na kontynuację murowanej ściany zewnętrznej.
• Konstrukcja drewniana umożliwia zmianę materiału elewacyjnego na oblicówkę z desek drewnianych.
• Szeroki okap zamknięty pozwala ukryć całą ściankę kolankową pod połacią dachową.