Stavebné služby

Podkrovie so zapustenou tehlovou kolennou stenou

tmpf2c-1Úprava pre nízke obytné podkrovie s murovanou vnútornou kolennou stenou pre obytné účely.

Úprava pre nízke obytné podkrovie s murátom na úrovni stropu, núti nutnosť stiahnuť kolennú stenu smerom dovnútra.

Je výhodné položiť izoláciu pozdĺž stropu a kolennej steny, pretože takto vytvorený neizolovaný vzdušný priestor chráni podkrovie pred prehriatím v lete a uľahčuje odvetranie izolovaných svahov strechy. Je dôležité udržiavať kontinuitu tepelnej izolácie a vetrania medzi výstupom zo stenovej medzery a sklonom strechy. Stiahnuté, murovaná kolenová stena by mala spočívať kolmo na smer rozpínania rebrinového stropu. V situácii, keď je strop natiahnutý rovnobežne s odkvapom, namiesto tehlovej steny, mala by sa použiť ľahká stena vyrobená na drevenom alebo kovovom ráme, so sádrokartónovým plášťom.