Stavebné služby

Použiteľné podkrovie v ráme a priečnej budove s vonkajšou kolennou stenou

tmpcb0e-1Použiteľné podkrovie v ráme a priečnej budove s vonkajšou kolennou stenou.

Drevený rám a priečna konštrukcia sú blízke poľským stavebným tradíciám. Strešné väzníky z hrubých prvkov, pevné časti nájdete v mnohých starých budovách, a trvanlivosť takýchto riešení je nepochybná.

Konštrukcia drevenej kolennej steny sa dá spojiť so strešnými väzníkmi vystužením pomocou klieští so stĺpom podopierajúcim strednú väznicu. Druhým riešením je previazať ho cez sivú štruktúru, v ktorej sú električky spojené s krokvami pri odkvape.

Usporiadanie plných väzníkov krovu do veľkej miery určuje usporiadanie priečok oddeľujúcich miestnosti v použiteľnom podkroví.