Stavebné služby

Šikmé strechy

tmp43f8-1Vplyv usporiadania latí na hlavnom svahu a pásov škridiel pripevnených na latách na riešenie sklonu svahu strechy a vstupu vikýra do svahu strechy.

Pri konštrukciách sa veľmi zriedka uvažuje s typom strešného materiálu, napriek, že tvary striech sú často veľmi zložité a obsahujú veľa rovín v rôznych geometrických formách. Komplikované plochy, ak nedôjde k ich dimenzionálnemu prispôsobeniu konkrétnemu produktu, môžu byť zdrojom problémov s výkonom – použitie konkrétneho typu krytiny s rozmermi, ktoré nie sú súčasťou návrhu, si vyžaduje opravu dizajnových riešení, a najmä opravu rozmerov strešných svahov.

Správne rozloženie zvoleného modelu škridle závisí od tvaru strechy. Rozstup laty závisí od typu dlaždice a jej rozmerov. Násobok rozstupov laty je zase hodnotou určujúcou kryciu dĺžku danej dlaždice. Ak sú na streche prvky ako napríklad vikýry, svahové poruchy, atď. ich rozmery by mali brať do úvahy rozmer, ktorý je násobkom rozstupu laty – jednotlivé rady dlaždíc na susedných svahoch by mali byť na rovnakej úrovni.