Stavebné služby

Izolácia a odvodnenie stien suterénu – Expandovaná hlina

Izolácia a odvodnenie stien suterénu – Na dne a stene základovej jamy je s rezervou položená geotextília (separačná izolácia oddeľujúca pôdu od kameniva z expandovanej hliny). Prvá vrstva zásypu je cca 5-10 cm keramzytu, na ktorom je upnuté odtokové potrubie. Toto potrubie by malo viesť k absorpčnej jamke, drenážna priekopa atď.. aby ste vypustili vypustenú vodu.

Na základových stenách (suterén) zvislá vlhká izolácia by sa mala robiť pod úrovňou terénu.Výkop nad odtokom je možné pokryť aj keramzitom, ktorý umožňuje znížiť tlak zásypovej pôdy na vonkajšie steny. LECA je pokrytá mechanicky zhutnenými vrstvami hrúbky 30-40 cm. Po vyplnení výkopu by mala byť expandovaná hlina zhora pokrytá zvyšnou rezervou geotextílie. Na úrovni terénu sa odporúča položiť pieskové lôžko a okolo budovy urobiť betónový pás. Pás by mal byť o niečo širší ako výplň jamiek z expandovanej hliny, to áno, že dažďová voda nepreniká priamo do expandovanej hliny.

Toto riešenie má dve funkcie – ohrieva steny suterénu a odvodňuje zem susediacu s budovou, nasmerovanie vody priamo do odtoku. Separačná vrstva vyrobená z geotextílie zabraňuje zanášaniu expandovanej hliny a udržuje konštantnú účinnosť odtoku.