Stavebné služby

Izolácia podlahy na zemi – Expandovaná hlina

Izolácia podlahy na zemi – Po odstránení vrchnej vrstvy humusu je podlaha podložená mechanicky zhutnenou expandovanou hlinkou frakcie 10-20 mm v hrúbke vrstvy 20-25 cm. Zhutnenie zmenšuje hrúbku vrstvy expandovaného ílu o cca 10 %. V prípade pôdy s vysokou vlhkosťou by sa pod podstielku z expandovanej hliny mal položiť polyetylénový film. Konštrukcia substrátu LECA pod podlahovou doskou na zemi šetrí čas a náklady v porovnaní s tradične používanými riešeniami. Jedna vrstva expandovanej hliny nahrádza tri ďalšie vrstvy – pieskové lôžko, chudý betón a izolácia z polystyrénu alebo minerálnej vlny.

Namiesto podstielky z expandovanej hliny pod podlahovou doskou na zemi môžete použiť aj pripravený blok z expandovanej hliny.

Vonkajšie steny budovy – Stenové bloky majú tvar pera a drážky, ktoré umožňujú murovanie stien bez zvislých škár. Odporúča sa použiť výstuž tyče ∅ 3 robiť ∅ 4 mm v horizontálnych spojoch, najmä pod okennými otvormi.