Stavebné služby

Konštrukcia podkladov na podlahových nosníkoch

Podklady na podlahových trámoch je možné stavať na stropoch zo surového betónu a na trámových stropoch. Sú vhodné na pokladanie drevotrieskových dosiek ako podkladu, ako aj na výrobu ďalších prvkov zo suchého poteru, ako napr. sadrovláknité dosky a sadrokartónové dosky. Hotové parketové prvky je tiež možné priamo položiť na poskytnuté podlahové trámy, že budú mať správnu hrúbku. Pokiaľ ide o rozstup podlahových trámov, postupujte podľa montážnych predpisov výrobcu drevotrieskových dosiek alebo hotových parkiet.

Na surové betónové stropy sa najskôr položí polyetylénová fólia hrúbky 0,2 mm. Kontakty susedných pásov sa tak musia zhodovať v šírke 30 cm.
Potom sa okrajové pásy izolačného materiálu položia cez stanovený odstup podlahových trámov alebo. na existujúcich podlahových trámoch. Aby sa zabránilo prenosu hluku krokov na susedné steny, mali by sa na steny umiestniť aj okrajové pásy izolačného materiálu.
Podlahové trámy sa ukladajú voľne na okrajové pásy izolačného materiálu a vyrovnávajú sa vodováhou, ako aj položením kúskov preglejky. Podlahové trámy sa nesmú montovať na strop alebo na stropné trámy, pretože potom by sa izolácia proti zvuku krokov opäť znížila.
Dosky z minerálnych vlákien sú vhodné na profesionálnu tepelnú a zvukovú izoláciu, tvrdá pena, korok alebo mäkká plsť. Mali by zapadať čo najpresnejšie medzi nosníky podlahy. Za týmto účelom by sa šírka izolačných materiálov mala zvoliť takým spôsobom, že prekračuje 1-2 cm rozstup podlahových trámov.

Radí špecialista
Ešte lepší izolačný účinok je možné dosiahnuť s doskami z izolačných materiálov,usporiadané do dvoch vrstiev, umiestnené s odstupňovanými spojovacími štrbinami.