Stavebné služby

Schodisko a plné vetranie

schodkowySchodiskové usporiadanie odsávacích vetracích potrubí vyrobené z prefabrikovanej tehly.

Stupňovité vetranie spočíva v pridaní vetracích potrubí na úrovni vetraného poschodia vedľa vetracích potrubí vedúcich zo spodných poschodí budovy.. Takýto ventilačný systém umožňuje zväčšiť plochu miestností v spodných poschodiach s ekonomickým využitím ventilačných blokov. V tomto systéme sa prívodný vzduch odoberá z iných miestností a zo schodiska.

Plné vetranie spočíva v privedení všetkých vetracích potrubí do najnižšieho poschodia. V suteréne sa používajú vstupné mriežky alebo priečny kanál, ktorý privádza vzduch do vertikálnych kanálov, umožnenie prívodu čerstvého vzduchu do vetraných miestností z úrovne suterénu. Projekčná plocha vetraných miestností je rovnaká na všetkých poschodiach.