Stavebné služby

Montované komínové systémy

palivový komín neustáleKomín na tuhé palivá, kde je teplota výfukových plynov 200 - 600 ° C.

Moderné montované komínové systémy spĺňajú prísne požiadavky z hľadiska technických parametrov a bezpečnosti prevádzky. Sú odolné voči vysokým teplotám a kyselinám.

Systémové komíny by sa mali používať podľa určenia:
• Systemy dla paliw stałych – vhodné tam, kde je teplota výfukových plynov 200 -600° C.

• Trójwarstwowe systemy z przewietrzaniem o szerszym zastosowaniu -do paliw stałych,kvapalné a plynné, vhodné pre nízke a vysoké teploty výfukových plynov (40 – 600° C).

• Systemy kominowe do odprowadzania spalin z kotłów z zamkniętą komorą spalania – zabezpečiť potrebné množstvo spaľovacieho vzduchu vzduchovým potrubím integrovaným do komínového systému.