Stavebné služby

Sklon strechy a typy strešnej nosnej konštrukcie

Sklon strechy a typy strešnej nosnej konštrukcie

Podľa odporúčania ITB možno na strešné krytiny použiť vlnité bitúmenové dosky so sklonom najviac 20 °. (44%). V závislosti od uhla strechy by sa mala na vhodné podoprenie vlnitých plechov strešnej krytiny použiť vhodná konštrukcia spodnej stavby..

Pre menšie svahy strechy by sa ako podklad pre strešnú krytinu malo použiť pevné debnenie alebo vodotesné panely na báze dreva alebo preglejka.. V prípade väčšieho sklonu týchto svahov je podsada vyrobená z drevených rokov rozmiestnených po každej 45 alebo 60 cm na krokvy strechy. Naproti tomu spoje panelov vo švíkoch rovnobežných s odkvapom by mali mať presah min. 17 cm, a spoje panelov vo švoch kolmých na odkvap sú vyrobené v jednej vlne. Rozmery prierezu rokov pod krytom závisia od rozstupu krokví. Vyplýva to z praxe, že s rozstupom krokiev do 100 cm, prierez laty by mal byť 4×6 cm, a pre rozstup krokiev od 100 robiť 125 cm, je to 6×6 cm. Pri väčších rozstupoch by sa mal potrebný prierez laty zvoliť podľa statických a pevnostných výpočtov.