Stavebné služby

Sklon strechy, teda sklon strechy

Sklon strechy, to znamená, že sa určí sklon strechy:

• Hodnota uhla sklonu strechy k horizontále – vyjadrené v stupňoch.

• Pomer výšky sklonu strechy (h) na svoju základňu (a) vyjadrené v desatinnom zlomku (h / a).

• Pomer výšky sklonu strechy (h) na svoju základňu (a) vyjadrená v percentách.

Ak sa strecha skladá z niekoľkých rovín, potom musia byť svahy svahov určené osobitne pre každú z nich. Odporúčané * svahy strešných svahov sú nasledujúce, v závislosti od strešného materiálu:

o trojitej asfaltovej strešnej lepenke………………………………………3° (5%)-11° (20%)

o dvojitá asfaltová strešná krytina ……………………………….11°(20%)-22°(40%)

o oceľový a hliníkový trapézový plech………………….nad 11 ° (20%)

o oceľový pozinkovaný plech ……………………………….nad 17 ° (30%)

o dvojrozmerná hladká dlaždica ………….35° (70%)-50° (120%)

o keramickej holandskej dlaždici…………………39° (80%) -47° (110%)

o keramická prekrývacia dlaždica …………………..35° (70%) -42° (90%)

o keramický obklad z Marseille …………………….35° (70%)-42° (90%).

Pri ostatných technológiách postupujte podľa odporúčaní výrobcu.