Stavebné služby

Spôsoby vetrania strešných svahov

tmpa880-1Spôsoby vetrania strešných svahov:
a) połać dachu z pojedynczą szczeliną wentylacyjną – jednokanálové vetranie,
b) połać dachu z podwójną szczeliną wentylacyjną – dvojkanálové vetranie.

Strešná krytina zabraňuje prenikaniu vlhkosti v podobe dažďa a snehu, ale nerieši problém vlhkosti vo vnútorných vrstvách svahu strechy. Počas dažďov a silného vetra sa pod strešné tašky môže dostať určité množstvo vlhkosti. Vodná para navyše preniká zvnútra na povrch strechy. Nepredstavuje riziko, pokiaľ sa ochladí na rosný bod, pri ktorých dochádza ku kondenzácii. Kondenzácia tvorená v nedostatočne vetraných strešných vrstvách je obzvlášť nebezpečná, kde je v krove škodlivé premočenie vlhkosti, tepelná izolácia a laty.
Najväčšie nebezpečenstvo vlhkosti spôsobené javom kondenzácie vodných pár hrozí v zime, keď je teplotný rozdiel medzi vnútorným a vonkajším priestorom najväčší.
Aby sa strešná konštrukcia nepoškodila vlhkosťou, čo najskôr odstráňte všetku vlhkosť, ktorých akumulácia znižuje tepelnoizolačné parametre strechy. Najlepšou metódou na elimináciu vlhkosti je vetranie cez ventilačné otvory, pretože vzduch voľne prúdiaci štrbinami odvádza vodnú paru. Správne vykonané vetranie efektívne vysušuje celú strechu pohybom vzduchu spôsobeným vetrom a ohrievaním povrchu strechy slnečným žiarením.