Stavebné služby

Prepojenie strechy a podkrovia trojvrstvovou štítovou stenou presahujúcou nad povrch strechy

tmp4967-2Prepojenie strechy a podkrovia trojvrstvovou štítovou stenou presahujúcou nad povrch strechy.

Spojenie šikmej strechy s trojvrstvovou štítovou stenou si vyžaduje preblikanie v mieste styku steny so sklonom strechy.. Blikanie by malo byť otočené na stene do výšky striekajúcej dažďovej vody, t.j.. o 30 cm.

V prípade obvodového plášťa z injektovaných slínkových tehál spočíva odporúčané lemovacie riešenie vo vložení plechov do spojovacieho systému v obvodovom plášti.. Uhol sklonu strechy by mal zodpovedať vzoru škáry v obvodovom plášti.

Je to riešenie, ktoré vám umožní plne odhaliť fasádu slinku – ďalší efekt sa dosiahne použitím kvalitného medeného plechu. Zároveň je to však najkomplikovanejšie riešenie, ktoré si vyžaduje veľkú usilovnosť, pokiaľ ide o prevedenie.

tmp4967-1Alternatívne riešenie spojenia strešnej krytiny so stenou pomocou tesniacej pásky.