Stavebné služby

Tepelná izolácia šikmých striech

tmpefdd-1Tepelná izolácia striech v podkroví.

Súčiniteľ prestupu tepla pre izolované šikmé strechy by nemal prekročiť 0,3 W / m²K, čo znamená, že hrúbka tepelnoizolačného materiálu by nemala byť menšia ako 18 – 20 cm. Výška krokví určených pre pevnosť konštrukcie zvyčajne nie je dostatočná, že sa do priestoru medzi nimi zmestí taká hrubá vrstva izolácie. Pod krokvami je možné vyrobiť doplnkovú vrstvu tepelnej izolácie, medzi nosnou mriežkou pre obloženie sadrokartónu alebo nad krokvami, prostredníctvom použitia tzv. pretlače z drevených latí, pripevnené kolmo na krokvy, rozložené na každom 60 cm.

Izolované šikmé strechy vyžadujú zvnútra parozábranu, ktorý zabraňuje javu kondenzácie vodných pár vo vrstve tepelnej izolácie..