Stavebné služby

Vetranie strechy

Spôsob vetrania šikmej strechy je určený usporiadaním podkrovia a typom použitých počiatočných krycích vrstiev

V nepoužívanom podkroví je tepelná izolácia umiestnená na strope horného poschodia. Prirodzený ventilačný priestor je vytvorený objemom samotného podkrovia medzi tepelnou izoláciou a počiatočnou krycou vrstvou. Tento priestor by mal byť vybavený voľným prúdením vzduchu cez otvory na prívod vzduchu umiestnené pod odkvapom a výfukovými otvormi v hrebeni strechy a v hornej časti štítových stien..

V podkroví je vetranie strechy obmedzené na vetracie medzery umiestnené v svahoch strechy.

V súčasných strešných konštrukciách existujú dve základné riešenia vetrania strešných svahov:

• Dvojkanálová ventilácia – Používa sa v stavbách, v ktorej je podsada vyrobená z hydroizolačných materiálov, kladené na palubu alebo fóliu s nízkou paropriepustnosťou. Pre správnu funkciu ventilácie sú potrebné dva vetracie otvory – prvý medzi tepelnou izoláciou a podsadou, druhá medzi podsadou a vrchnou strešnou krytinou. Spodná vetracia medzera vysušuje tepelnú izoláciu a strešnú konštrukciu. Horný slot ďalej zvyšuje činnosť dolného slotu, čím ďalej zaisťuje rýchle schnutie vlhkosti, ktoré sa počas zrážok v kombinácii so silným vetrom môžu dostať pod strešnú krytinu,

• Jednokanálové vetranie – Vodná para prúdiaca cez povrch strechy je odvádzaná smerom von vzduchom prúdiacim v jednej medzere vytvorenej nad počiatočnou krycou vrstvou, medzi protiútokmi.

Dolnú ventilačnú medzeru je možné vylúčiť iba pri použití vrstvy počiatočnej krytiny zo špeciálneho vysoko paropriepustného netkaného textilu..

Otvory na prívod vzduchu pre vetracie štrbiny sú umiestnené pod odkvapom strechy. Výfukové otvory sú umiestnené v hrebeni. Lineárne vetranie je možné dodatočne bodovo podoprieť použitím špeciálnych ventilačných škridiel, Odporúča sa umiestniť vetracie dlaždice na miesta, kde je prerušená kontinuita vetracej medzery, napr.. pri strešných oknách alebo strešných oknách.

tmpf65-2Vetranie v nevyužitom podkroví - prívod vzduchu pri odkvapovej streche, vývodom v hrebeni strechy a cez vetracie otvory v štítových stenách.

tmpf65-3Vetranie strešných svahov s jednou vetracou medzerou medzi počiatočnou krycou vrstvou, a vrchnú krytinu, používa sa na strechy bez plného debnenia.

tmpf65-1Vetranie strešných svahov s jednou vetracou medzerou nad tepelnou izoláciou a druhou medzi pevným doskovým alebo preglejkovým plášťom a vrchnou krytinou.