Stavebné služby

Nocľaháreň s tehlovou prednou stenou

tmp3ff-1Konštrukcia vikýra s tehlovou prednou stenou, v pazúrovej väzníkovej streche s kolennou stenou.

Predná stena vikýra môže byť vyrobená z tehál, je rozšírením vonkajšej steny budovy alebo je skonštruované z dreva, nezávisle od stien budovy. Tehlová predná stena vikýra môže byť pokrytá strešnými svahmi tvoriacimi odkvap, a ísť ďalej za tieto úseky. Vikýr môže, ale nemusí prerušiť kontinuitu svahov strechy pri odkvapoch a tým kontinuitu odkvapu .

Prezentovaná štruktúra strechy vikýra s tehlovou prednou stenou je založená na vonkajšej stene a výmene medzi krokvami. Konštrukcia pre bočné trojuholníkové steny vikýra je vyrobená na ďalších krátkych krokvách na základe výmeny zhora, a na strane pripevnenej rozperami k krokvám.

Dosiahnutie rovnomerného povrchu stropu v celom podkroví a vikýri si vyžaduje úpravu úrovne čiapočky vikýra na úroveň kliešťov v plných krovoch.