Stavebné služby

Architektúra

Architektúra

Architektúra

Architektúru možno chápať dvoma spôsobmi. Menovite ako veda zaoberajúca sa návrhom a konštrukciou budov, jak i architekturą nazwiemy obiekt lub grupę