Stavebné služby

Konštrukcia

Vývojár ABC – vývojár

Kto je vývojár? Odpoveď dobre ilustruje obraz muža v obleku.

Investor, teda fyzická alebo právnická osoba. Investuje do výstavby nehnuteľností (wynajem lub sprzedaż domów

ABC developera – investor

Developer je investor, Venujme teda pozornosť tomu, kto je pri koreni.

Fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, która inwestuje wolne czasowo środki finansowe