Stavebné služby

Vývojár ABC – vedenie účtovníctva

To sa stáva, že účtovník má zlý čas. Developeri to cítia. Za nami je štvrťstoročie bolesti hlavy účtovníka.

Vedenie účtovníctva (vedenie účtovníctva) je základnou zložkou účtovníctva. Účtovníctvo je evidenčnou súčasťou účtovníctva. Rachunkowość natomiast to system ewidencji gospodarczej. Ten z kolei ujmuje w mierniku pieniężnym i przekroju pracę poszczególnego podmiotu gospodarczego, spolu s výrobným procesom, je to distribúcia, alebo spotreba a akumulácia. Účtovníctvo je formalizovaný systém. Odráža proces vykonávanej obchodnej činnosti. Slúži jej na hodnotenie. Primárnym účelom účtovníctva je konať čestne, a predovšetkým verný obraz majetkovej a finančnej situácie vybraného ekonomického subjektu. Predmetom účtovníctva je každá ekonomická skutočnosť vyjadrená peňažným opatrením a ovplyvňujúca zmenu situácie ekonomického subjektu, jeho výsledky a zdroje.

Účtovníctvo je proces registrácie v peňažnom vyjadrení, a niekedy aj kvantitatívne, správne zdokumentované ekonomické fakty, ktoré spôsobujú zmeny v majetku riadiacej jednotky a jej zdrojoch pôvodu, prináša merateľný obraz.