Stavebné služby

ABC developera – konštrukcia

Developer znamená konštrukciu. Je to takmer synonymum.

Stavebníctvo je oblasťou ľudskej činnosti. Oblasť súvisila s výstavbou budov. Spadá do oblasti vedy, čo je stavebné inžinierstvo. Je to tiež dôležitý odbor praktických poznatkov. Potom sa to týka techník používaných pri stavbe. Hlavnou úlohou stavebného priemyslu je v prvom rade výstavba nových budov. Stavebníctvo sa tiež zaoberá, po drog, prestavba, prestavuje, modernizácia a údržba existujúcich zariadení.

Súčasťou stavby je v nevyhnutných prípadoch aj zbúranie budov, ktoré napríklad nespĺňajú technické požiadavky (napríklad bezpečnosť) alebo existujú aj iné dôvody, cez ktoré musia byť z obsadeného miesta odstránené budovy (napríklad plán výstavby ďalšej nehnuteľnosti na rovnakom pozemku). Stavba je teda vykonanie stavebného objektu na konkrétnom mieste, ako aj jeho rekonštrukcia, rozšírenie a nadstavba.

Súbor základných pravidiel pre uskutočňovanie stavieb je upravený v zákone z 7 Júla 1994 - Stavebný zákon (Vestník zákonov. s 2017 r. položka. 1332). Špecifikuje všetky potrebné postupy, predchádzať výstavbe, alebo pravidlá pre jeho implementáciu a postupy po ukončení výstavby, regulačné činnosti v tejto oblasti.