Stavebné služby

Vývojár ABC – realitný trh

Oblasť, v ktorom sa pohybujú vývojári, sa nazýva trh nehnuteľností.

Trh nehnuteľností. Všetky podmienky sa tak volajú, ktoré určujú uzatváranie zmlúv – práva k nehnuteľnostiam a uzatváranie zmlúv. Tento trh, čo je dôležité, je trh, takzvaný neformálny, čo znamená, že nemá trvalé postavenie ani trvalý pobyt.

Trh s nehnuteľnosťami je bohatý na širokú škálu obchodníkov. Najdôležitejší boli investori, veritelia, podnikateľov, sprostredkovatelia a technický servis na trhu.

K funkcii trhu nehnuteľností, okrem výkonu všeobecne dôležitých ekonomických a sociálnych funkcií, potrebujete náhradnú funkciu, informačná funkcia, funkcia korekcie priestoru.

V zmysle čl. 46 § 1 Občianskeho zákonníka (k.c.), „Nehnuteľnosť je časť pozemku, ktorá predstavuje samostatný predmet vlastníctva (pôda), ako aj budovy natrvalo pripevnené k pozemkom alebo k častiam týchto budov, ak podľa osobitných ustanovení tvoria predmet vlastníctva oddelene od pozemku ".