Stavebné služby

ABC developera – geodet

Kto z nás nevie, kto je geodet. Ak to developer nevie, znamená, že nie je vývojár.

Surveyor je názov povolania. Vzťahuje sa na osobu zaoberajúcu sa geodéziou. Geodetické práce sú vedou o 1. Určenie veľkosti a tvaru Zeme tiež 2. Určenie umiestnenia bodov na jeho povrchu. Výsledkom je geodetický terénny prieskum a jednokomorové práce. Efektem jest różnego typu opracowanie graficzne jak na przykład mapa czy profil. Tiež textový dokument právnej povahy (napríklad pri vymedzovaní nehnuteľností).

Pred druhou svetovou vojnou povolanie geodeta znamenalo ľudí zaoberajúcich sa geodéziou ako vednou disciplínou (išlo výlučne o oblasť vedomostí). Na druhej strane človek v odbore, zaoberajúca sa zememeračstvom, vykonávanie geodetických prác súvisiacich s meraním malých plôch (nižšia geodézia), bol prísažným meradlom a bol osobou vykonávajúcou povolanie dôvery. Toto rozdelenie bolo súčasťou poľskej tradície, ale potom sa to zmenilo z politických dôvodov 1945 rok.

Aby geodet mohol vykonávať nezávislé funkcie v oblasti geodézie a kartografie, je potrebné mať odbornú kvalifikáciu, získané počas terénnych štúdií