Stavebné služby

Vývojár ABC – PGNiG

Každý vývojár má alebo musel čeliť PGNiG, podnikania, ktorá na domácom trhu víťazí už mnoho rokov.

Poľská ťažba ropy a zemného plynu (PGNiG). Jest to największa spółka w Polsce. Zajmuje się poszukiwaniem i wydobywaniem minerałów takich jak 1. Zemný plyn i 2. Ropa. Spoločnosť PGNiG pôsobí hlavne v Poľsku. Ale aj v zahraničí, či je to v Líbyi, Pakistan, alebo Česká republika, Dánsko a Nemecko.

Podľa odhadov na rok 2008, PGNiG dodáva plyn spoločnosti 6,5 milión zákazníkov, vrátane domácností, ako aj podniky - najväčšími príjemcami sú hlavne elektrárne na kombinovanú výrobu tepla a elektriny, dusíkaté rastliny a rastliny.

Podľa údajov za rok 2006 – za viac ako jedno desaťročie pred týmto rokom sa poľská produkcia plynu spoločnosťou zvýšila z 3,6 miliárd m³ ročne 1996 robiť 4,3 miliárd m³ ročne 2006, teda dávať 19%. Naproti tomu v r 2006 Vyťažený PGNiG 4,3 miliárd m³ zemného plynu prevedeného na množstvo plynu s vysokým obsahom metánu, čo zodpovedá prevádzkovej úrovni z 2005 rok. Tento rok spoločnosť vykopala 2,9 miliárd m³ plynu s vysokým obsahom metánu a 1,4 miliárd m gas plynu bohatého na dusík.