Stavebné služby

Vývojár ABC – manažér

Manažér nie je začiatok, ani koniec. Je to len dobrá miera a vývojári to vedia.

Správca majetku, teda fyzická osoba. Je aktívny v oblasti správy nehnuteľností. Vykonáva svoj vlastný účet a riziko.

Práca manažéra súvisí s analýzou, monitorovanie faktorov, na ktorých závisí vplyv racionálneho riadenia nehnuteľností a prijímania vhodných rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú prúd, ako aj budúce plány na čo najefektívnejšie využitie podľa uváženia správcu nehnuteľnosti. Poznaním, odborná príprava, získaná manažérska prax, existuje záruka, že sa z danej nehnuteľnosti dosiahne očakávaný zisk v prospech konkrétnej komunity žijúcej v budove pod jej správou (podľa čl. 184 odstavec. 2 RÚRA).

S realitnými službami súvisí niekoľko povolaní, sú to správcovia nehnuteľností, realitní makléri a odhadcovia majetku na čele so zákonom o správe nehnuteľností, ktoré v minulosti definovali základ pre princípy vykonávania odbornej činnosti v tejto oblasti. Sú to profesie, tzv: pravidelné (mať príslušnú kvalifikáciu a oprávnenie určuje výkon činností v oblasti týchto povolaní).

V prípade správy majetku do 31 decembra 2013 bol to vhodný licenčný akt. Ak chcete získať tento dokument, muselo byť splnených niekoľko zákonných podmienok, vrátane, okrem iného, ​​bola podmienená vysokoškolským vzdelaním a postgraduálnym štúdiom v správe nehnuteľností alebo sa vyžadovalo vysokoškolské vzdelanie v odbore správa nehnuteľností, alebo či bolo povinné urobiť príslušné, osvedčená prax (predtým bola aj štátna skúška, neskôr zrušené). Licenciu bolo možné udeliť iba fyzickej osobe. Po nadobudnutí účinnosti tzv “deregulačný akt” úlohy správcu nehnuteľnosti môže vykonávať osoba poistená pre občianskoprávnu zodpovednosť.