Stavebné služby

Vývojár ABC – radnica

Developer bez dobrého kontaktu s radnicou sa môže zadĺžiť.

Obecný úrad (v mestách, na mestskom úrade alebo na obecnom úrade) je organizačnou zložkou obcí. Predmetom činnosti úradu sú podporné činnosti 1. Starosta, 2. Starosta, 3. Primátor mesta, w, ako zisťujeme zo spoľahlivých zdrojov: “s ohľadom na plánované plnenie uznesení komunálnej rady (mestské zastupiteľstvo, mestské zastupiteľstvo) a úlohy obce (Mestá)”.

Skladbu úradu tvoria oddelenia, rovnocenné organizačné zložky a samostatné organizačné zložky. Štruktúru organizácie a súbor pravidiel pre fungovanie úradu určia nariadenia vydané komunálnym riaditeľom., nariadením primátora alebo predsedu mesta.

Prednostom úradu je starosta, primátor alebo predseda mesta. Mestský úrad s právami poviat má vykonávať funkcie poviat starosty, zatiaľ čo kombinovaná správa v meste s právami poviat je 1. Radnica, 2. Úrad práce Poviat, byť organizačnou zložkou mesta, 3. Organizačné zložky tvoriace pomocný aparát pre vedúcich obecných služieb, stráž a inšpekcia.