Stavebné služby

Vývojár ABC – daňový úrad

Toto je jedinečná téma, človek to musí myslieť vážne. Vývojári majú pred ním väčšinou hlbokú úctu.

Daňový úrad je útvarom národnej správy daní. Podporuje vedúceho daňového úradu. Toto je zase orgán nekombinovaného podávania. Podlieha ministrovi financií. Vedúcim daňového úradu je daňový úrad prvého stupňa, a výkonným orgánom, ako aj orgán finančného vyšetrovania. Riaditeľ komory daňovej správy je zase odvolacím orgánom. Môžete sa odvolať na rozhodnutie vedúceho daňového úradu.

Špecializované daňové úrady sú daňové úrady, ktoré poskytujú služby vybraným existujúcim kategóriám daňovníkov. Patria sem takzvané veľké daňové úrady (provinciálny) a 2. daňový úrad.

Cez den 1 Apríla 2015 r. daňové úrady prešli konsolidačným procesom, ekonomický, na správnych miestach (dohliadať na ne) daňové komory. V dôsledku konsolidácie stratili daňové úrady štatút rozpočtových jednotiek, ktoré dostali kedysi a dnes nie sú úradmi oprávnenými vynakladať prostriedky z rozpočtu., ako aj uzatváranie zmlúv, alebo držba majetku. Na druhej strane, daňové komory v zmysle zákona dostali celú finančnú správu daňových úradov, majetok, ktorý im patrí, a stali sa účastníkmi zmlúv uzavretých týmito úradmi.