Stavebné služby

Vývojár ABC – poviat starosty

County office vs developer. Takéto strety sa dejú.

Starostwo powiatowe jest urzędem i siedzibą starosty i władzy administracyjnej powiatu. Mowa o obszarze podległym władzy starosty. Poviat starosty vykonáva funkcie pomocnej jednotky. Je zriadený za účelom cvičenia, Ako vieš, príkazy 1. Predstavenstvo konkrétneho poviatu a predseda predstavenstva a 2. Uznesenia okresnej rady.

Podľa zákona o samospráve poviat je kombinovaná správa poviat: 1. Krajský úrad, 2. Úrad práce Poviat, to je organizačná zložka poviat, 3. Organizačné jednotky, ktoré tvoria pomocný aparát vedúcich poviatých služieb, stráž a inšpekcia.

V meste na základe zákona o poviatí vykonáva mestský úrad funkciu poviat starosty. Je to pomocná jednotka, ktorá plní príkazy predsedu mesta a uznesení mestského zastupiteľstva.

Úlohy okresnej rady plnia mestské zastupiteľstvá, a úlohy uložené starostovi a poviatej rade vykonáva sám prezident mesta. Komuna však nemôže mať oprávnené práva, ktorý má hlavu alebo starostu.