Stavebné služby

Vývojár ABC – vodárne

Poznať vodnú sieť je niečo, s čím by mal byť každý vývojár.

Vodovodná sieť je systém vodovodných potrubí. Sú umiestnené mimo budov príjemcu. Poskytujú vodu obyvateľom alebo výrobným závodom. Rozlišujeme: 1. Rozvetvená vodovodná sieť (otvorené), kde, ako hovorí zdroj ” smery vodných tokov sú známe, ktoré prechádzajú cez tranzitné potrubie, dole hlavné množstvo vody preteká takzvanými kmeňovými vedeniami, potom sú v sieti distribučné linky, napríklad na každej ulici, a spojené domy. Existujú tu nevýhody, konkrétne, najväčšie priemery sú na začiatku, v prípade poruchy je škrtiaci ventil odpojený na ktoromkoľvek z káblov zbernice, potom za ňou nie je voda. Výhodou je relatívne malá celková dĺžka káblov”; 2. Prstencová vodovodná sieť (uzavretý okruh) a jeho výhody, napríklad nepretržitý obeh vody v sieti. Pri poruche je voda uzavretá iba na určitom úseku a na iných miestach tečie nepretržite. Nevýhody, je celková dĺžka vodovodných potrubí v sieti relatívne väčšia ako v odbočnej sieti, smer prúdenia vody nie je známy; 3. Zmiešané.