Stavebné služby

Vývojár ABC – zvládanie

Dobré vedenie, sú to dobrí vývojári. Zručnosť, ktorá má svoju váhu v zlate.

Riadenie predstavuje celkový rozsah činností. Týka sa to procesov a rozhodnutí. Manažment sa vzťahoval na zdroje, ľudí, kapitál alebo organizácia má zabezpečiť podmienky pre, predovšetkým ich efektívne fungovanie, vedúci, po drogérii, na dosiahnutie stanovených cieľov.

So začiatkom 20. storočia, boli pokusy založiť vedenie na vedeckom základe, až rokov 60. V 80. rokoch sa manažment chápal striktne manažérsky, ako forma manažérskej akcie, vrátane nasledujúcich sekvencií, súvisiace s plánovaním, organizovanie, rozhodovanie, motivujúce a kontrolujúce, ktoré sa nazývali klasické riadiace funkcie.

V oblasti klasických manažérskych funkcií sa stala známou prvá manažérska „klasika“, Henri Fayol. Odvtedy sa však paradigma riadenia radikálne zmenila, takže stojí za to venovať pozornosť tomu staršiemu, všeobecnejšie definície: manažment je umenie alebo prax racionálneho použitia prostriedkov na dosiahnutie stanovených cieľov.

Ak sa hovorí o obchodných organizáciách, niekedy sa namiesto slova manažment používa výraz obchodná administratíva (ang. Obchodná administratíva).