Stavebné služby

Vývojár ABC – miestny plán územného rozvoja

Dobrý developer má vždy na pamäti miestny územný plán.

Miestny plán územného rozvoja (hrniec. miestny plán, MPZP). Hovoríme preto o akte miestneho zákona, ktorá sa prijíma vo forme uznesenia obecnej rady, určuje 1. Osud, 2. Súbor podmienok pre rozvoj krajiny a rozvoj krajiny, a 3. Určuje umiestnenie verejnej investície.

Miestny plán je základom pre územné plánovanie obce. Stanovujú sa v ňom všeobecne platné pravidlá v danej oblasti, je základom pre vydávanie správnych rozhodnutí (na rozdiel od vysokej školy, ktoré vyjadrujú iba pôsobenie územnej politiky obce). Miestny plán mení aj predurčenie poľnohospodárskej a lesnej pôdy na nelesné, nepoľnohospodárske a nelesné účely. (čo si nemožno zamieňať s de-poľnohospodárstvom, to znamená vylúčenie pôdy z poľnohospodárskej a lesníckej výroby).

Miestny plán územného rozvoja je podmienený nemožnosťou prekročiť administratívne hranice obce, môže však pokrývať iba určitú časť jeho oblasti. Je potrebné poznamenať, že v komúne môžu existovať rôzne miestne plány, ich hranice sa nemôžu prekrývať. Plán nemusí porušovať zistenia konkrétnej štúdie, čo uvádza komunálna rada pred jej prijatím.

Medzi orgány, ktoré vypracúvajú miestny plán, patrí aj šéf obce (vidiecke obce), starosta (obecné alebo mestsko-vidiecke obce, alebo mesto dole 100 000), Predseda mesta (mestá s vyššie uvedeným počtom 100 000 obyvatelia alebo predtým sídlo provincie 1 Januára 1999 rok).

Miestny plán územného rozvoja prijíma komunálna rada (mestské zastupiteľstvo) a oznamuje ho vojvoda v provinčnom úradnom vestníku.