Stavebné služby

Vývojár ABC – notár

Je to forma kňaza pre obchodné záležitosti. Nakoniec to formalizuje dobré vzťahy. Vývojári to vedia.

Notár (etym. naliať. notár, predtým v Poľsku notár) pracuje na systemie prawnym należącym do systemu prawa kontynentalnego. Je právnikom, ktorý vytvára právne akty na základe právnych predpisov. Do istej miery poskytuje aj právnu pomoc.

Pozícia notára v poľskom právnom systéme
Notár je právnik menovaný ministrom spravodlivosti oprávnený spísať notárske zápisnice a za to, vykonávať ďalšie notárske činnosti. Činnosť notárov upravuje okrem iného zákon z 14 Februára 1991 zákon o notároch. Podľa zákona o notároch je notár dôverou verejnosti, požívajú ochranu, ktorú požívajú verejní činitelia. Medzi dôležité funkcie notárov v právnych transakciách patrí obmedzenie súdnych sporov zabezpečením zmluvných činností pod dohľadom profesionálneho právnika., starostlivosť o formálnu a právnu správnosť pripravovaných podkladov, s prihliadnutím na právny poriadok a vôľu osôb, v mene ktorých vykonáva konkrétny notársky úkon.