Stavebné služby

Vývojár ABC – spolupráca

Vývojári sa vyznačujú dobrou spoluprácou. Ak nie, musia ísť nazmar.

Spolupráca (naliať. cooperativus, znamená spoluprácu, spolupracovať, teda spolupráca) - spolupráca alebo spolupráca.

Potom nasleduje výrobná spolupráca, keď podnik (spolupracovník) zaväzuje spoluprácu s iným. Robí to takto, že pre neho vykonáva vybrané etapy výrobného procesu; a potom prebieha predmetová spolupráca, keď je schopný dodávať napríklad rôzne konštrukčné prvky pre výrobky vyrobené v inom závode. Ako sa chápalo v minulosti, spolupráca je tiež kooperatívna.

Think tank (z ang. doslova rezervoár myšlienok / myšlienok) je zámerné, nezávislý neziskový poradný výbor, zaoberajúca sa výskumom a analýzou, ktoré sa týkajú nielen vecí verejných. Činnosti think-tankov zvyčajne zahŕňajú výskum a hľadanie spôsobov riešenia problémov, je to sociálne, alebo ako konzultácie a účasť na verejnej diskusii, môže to byť tiež komerčne diktovaná spolupráca. Môžete sa tiež stretnúť so širším záberom tohto konceptu, určiť napríklad skupinu ľudí alebo inštitúcií s podobnými cieľmi.