Stavebné služby

ABC developera – dražba

Vývojári sa zúčastňujú výberových konaní. Poďme si teda ujasniť, o aký tender sa jedná.

Otvorené výberové konanie je formou výberového konania. Vyznačuje sa výzvou pre neobmedzenú skupinu ľudí, aby predložila svoje ponuky. Spravidla sa to deje prostredníctvom verejných oznámení.

Verejné obstarávanie je postup verejného obstarávania ustanovený v zákone z 29 Januára 2004 r. Zákon o verejnom obstarávaní, v ktorom pri odpovedi na oznámenie o vyhlásení verejnej zákazky, všetci dodávatelia, ktorí majú záujem, sú oprávnení predkladať ponuky, medzi ktorými vyhráva najvýhodnejšia ponuka.

Tento režim je jedným z dvoch základných režimov, ktoré zadávajú verejné zákazky (druhým je užšia súťaž), režimy, ktoré sa dajú vždy použiť pri zadávaní verejných zákaziek. Iné spôsoby zadávania verejných zákaziek sa môžu použiť iba v prípade uvedenom v zákone o zákone o verejnom obstarávaní.

Neobmedzené výberové konanie je jednostupňový režim. Verejný obstarávateľ zverejní oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania vo Vestníku verejného obstarávania, a v prípade oznámení o vyhlásení zadávacieho konania, ktorého hodnota sa rovná alebo je vyššia ako hodnota uvedená v čl. 11 von. 8 zákona o verejnom obstarávaní, oznámenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie. Oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania sú navyše zverejnené aj na webovej stránke verejného obstarávateľa (alebo na inom webe). Zahŕňa tiež špecifikácie základných podmienok zmluvy, spolu s prílohami.