Stavebné služby

Vývojár ABC – vývojár

Kto je vývojár? Odpoveď dobre ilustruje obraz muža v obleku.

Investor, teda fyzická alebo právnická osoba. Investuje do výstavby nehnuteľností (prenájom alebo predaj bytových domov, kancelárske a priemyselné zariadenia).

Vývojár tradične dohliada na celý proces nazývaný investícia, pozostáva z fázy návrhu na začiatku investície, cez stavbu, po dokončení stavby (renovácia alebo prístavba), končiac predajom nehnuteľností alebo ich prenájmom.

Pravidlá ochrany práv ľudí, ktorí vlastnia nehnuteľnosť, má upraviť takzvaný developerský zákon., ktorá sa riadi úlohou regulácie zásad zahrnutých v ochrane práv ľudí kupujúcich dom alebo byt, a v prípade ktorej developer uskutoční formálny a skutočný prevod vlastníckeho práva.

Vývojár si kladie za cieľ vykonať množstvo úloh, ktoré sú na to potrebné, že zvolená investícia je úspešná, čo sa chápe v zmysle pozitívneho investičného salda. Na základe toho je vývojár zodpovedný okrem iného za
určenie polohy, na ktorom bude postavená jeho investícia; pripravuje projekt, preto má nad tým dohľad; dohliada na stavenisko a kontroluje postup prác; povrchová úprava na kľúč; organizuje predaj voľných domov alebo bytov.