Stavebné služby

Vývojár ABC – SESTRA

Developeri to splácajú, bez ohladu na, je to ziskové. Len musíš.

Sociálne zabezpečenie (SESTRA) je štátna verejná inštitúcia, Plní úlohy v oblasti sociálneho poistenia, v Poľsku. Je to jednotka sektoru verejných financií.

Rozsah činností, úlohy a fungovanie inštitúcie sociálneho poistenia sú definované v čl. 66-72 zákona z 13 Októbra 1998 rokov v systéme sociálneho poistenia (Vestník zákonov. s 2017 r. položka. 1778) a štatút inštitúcie sociálneho poistenia (Vestník zákonov. s 2011 r. Č. 18, položka. 93).

Z dôvodu typu udalostí krytých poistením možno rozlíšiť rôzne druhy sociálneho poistenia, ako napr: dôchodkové poistenie, ktorého predmetom ochrany je dosiahnutie určitého veku poistencom; invalidné poistenie - predmetom ochrany je práceneschopnosť alebo smrť živiteľa rodiny; nemocenské poistenie - predmetom ochrany je pracovná neschopnosť pre chorobu, rodičovstvo alebo potreba starostlivosti napríklad o člena rodiny; úrazové poistenie, predmetom ochrany je práceneschopnosť z dôvodu udalosti klasifikovanej ako pracovný úraz alebo choroba z povolania.