Stavebné služby

Hydroizolačné izolačné materiály

Hydroizolačné izolačné materiály

Na izoláciu proti vlhkosti sa používa asfaltová strešná krytina a tekuté bitúmenové materiály.

Podľa použitých surovín sa asfaltové plechy delia na: izolačné, podsada a na vrchnú krytinu. Asfaltové dosky sa získavajú impregnáciou lepenky alebo technických textílií asfaltovou hmotou.

Strešná lepenka sa používa aj na izolačné práce proti vlhkosti:

— asfaltowa z wierzchnią warstwą z folii aluminiowej (meď),

— asfaltowa z warstwą folii aluminiowej dwustronnie powlekana zmineralizowaną masą asfaltową,

— asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych dwustronnie powlekana masą asfaltową i posypana ppsypką mineralną.

Na vrchné vrstvy strešnej krytiny a na izoláciu proti vlhkosti sa používajú papiere na báze hliníkovej fólie.. Na hydroizoláciu konštrukcií vystavených nárazom a priehradám sa používajú papiere na báze technických tkanín., kde sa môžu vyskytnúť posuny alebo praskliny v konštrukcii.

Na izoláciu proti vlhkosti sa používajú asfaltové emulzie, pastovité, asfaltové riešenia, lepkavý a tmel.