Stavebné služby

Prírodné kamene

Prírodné kamene.

Kamene sa získavajú z ložísk hornín. Použitie kameňov v stavbe závisí od ich technických vlastností.

Na stavbu nosných stien (stĺpy, póly) Používajú sa kamene zo sopečných hornín a tvrdé pieskovce. Tlaková sila, kamene je 15-200 MPa, zatiaľ čo pevnosť v ťahu je viac ako 10-krát nižšia. Kamene s menšou hmotnosťou (objemová hmotnosť), pórovitý, majú lepšie tepelné vlastnosti, sú menej tvrdé a ľahšie sa s nimi manipuluje, vykazujú však nižšiu pevnosť v tlaku a vyššiu absorpciu vody.

Významnou výhodou kameňov je ich odolnosť voči poveternostným podmienkam. Žula je jedným z najodolnejších voči týmto faktorom, sjenity i bazalty. Vápencové kamene by sa nemali používať pri stavbe základov a múrov suterénu.

Kvôli vysokej tepelnej vodivosti prírodných kameňov by sa nemal používať na vonkajšie steny budov určených pre ľudí alebo zvieratá, na druhej strane sa z týchto kameňov dá vyrobiť obklad fasády stien, sokle, stĺpy, schody. Na obklad sú najvhodnejšie žuly, syenity a tvrdé pieskovce.

Kamene v stenách sú spojené cementovou alebo cementovo-vápenno-penovou maltou.

Kameň drvený z rôznych hornín sa používa na výrobu stavebných betónov akejkoľvek triedy.